همایش روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر

همایش روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر

محورهاي همايش:

- روش هاي كاربردي امر به معروف و نهي از منكر در قرآن، سيره پيامبران و ائمه معصومين (س) و علماي رباني
- راه هاي افزايش روحيه ي انتقاد پذيري در جامعه
- راهكارهاي تقويت شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر مساجد
- الزامات تشكيلاتي و قانوني جهت گسترش امر به معروف و نهي از منكر
- موانع فعاليت امر به معروف و نهي از منكر و چگونگي رفع آنها
- چگونگي به حداقل رسانيدن مخاطرات براي آمرين به معروف و ناهيان از منكر
- روش هاي توسعه ي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در اقشار مختلف جامعه
- روش هاي مواجهه ومديريت آن هنگام تذكر لساني با مخاطبين

نظرات