کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی

کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی

اولين كنگره جامع ملي يافته هاي نوين زيست شناسي كه در ارديبهشت ماه 1393 در استان تهران برگزار ميگردد. كنگره جامع ملي زيست شناسي كه بصورت سالانه برگزار مي گردد، مهمترين نشست زيست شناسان در ايران به شمار مي رود. در اين نشست آخرين يافته ها و پيشرفت هاي علمي در زمينه هاي سلول هاي بنيادي و پزشكي ترميمي، نانو بيوتكنولوژي، زيست شناسي مولكولي، بيوتكنولوژي ميكروبي و ميكروبيولوژي، بيوتكنولوژي گياهي و گياهان دارويي، ژنتيك و ژنتيك پزشكي در معرض ارائه و بحث قرار مي گيرد و بهترين مكان براي ديدار، گفتگو و تبادل نظر با ساير متخصصان اين رشته مي باشد.

 

 


محورهاي كنگره:

- سلول هاي بنيادي و پزشكي ترميمي
- نانوبيوتكنولوژي
- زيست شناسي مولكولي
- بيوتكنولوژي ميكروبي و ميكروبيولوژي
- بيوتكنولوژي گياهي و گياهان داروئي
- ژنتيك و ژنتيك پزشكي

 

نظرات