اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولين كنفرانس ملي نانوفناوري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در تاريخ 24 ارديبهشت ماه 1393 در دانشكده نفت، گاز و پتروشيمي دانشگاه خليج فارس بوشهر برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش:

- نانو فناوري در صنايع بالا دستي نفت و گاز

 • نانو فناوري و ازدياد برداشت نفت و گاز
 • نانو فناوري و كاهش رسوب آسفالتين
 • نانو فناوري در توليد سيمان حفاري
 • نانوفناوري در توليد گل حفاري
 • نانو فناوري و تغيير ترشوندگي

- نانو فناوري در صنايع فرايندي نفت و گاز و پتروشيمي

 • نانو كاتاليست واحدهاي تبديل نفت سنگين
 • نانو فناوري و شيرين سازي گاز
 • نانوفناوري و كاتاليسيس
 • نانوكاتاليسيس تبديل گاز به مايع
 • نانوكاتاليسيس واحدهاي كراكينگ
 • پديده هاي انتقال و ديناميك سيالات محاسباتي

- فناوري سنتز و مشخصه سازي نانو ذرات

- تجاري سازي نانو فناوري

- نانوفناوري و محيط زيست

 • نانو فناوري و حذف آلاينده هاي محلول
 • نانو فناوري و جذب گازهاي آلاينده
 • نانوفيلتراسيون

 نانومواد در صنايع گاز و پتروشيمي

 • نانو پوشش ها
 • نانو سنسورها
 • نانو غشاء ها
 • نانو سيالات

   - نانوشيمي محاسباتي

  - نانوروبات هاي مورد استفاده در صنايع نفت و گاز

 

 

دبير علمي: دكتر مسعود مفرحي
دبير اجرايي: دكتر رضا آذين

 

 

نظرات