کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

اهداف كنفرانس:

- بررسي و آشنايي با اصلاح الگوي مصرف انرژي
- بررسي ارتقاء و بهبود فناوري و بهينه سازي انرژي
- بررسي استانداردها و بهينه سازي مصرف انرژي
- توسعه و ترويج دانش مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور
- معرفي آخرين دستاورده و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه هاي مختلف بهينه سازي مصرف انرژي
-  فراهم سازي زمينه تبادل اطلاعات بين دانشجويان، اساتيد دانشگاهي، مديران صنايع و سازمانهاي اجرايي
- جلب نظر سياست گذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصي نسبت به روشها و فرايندهاي بهبود و افزايش كارايي در مصرف انرژي

 


محورهاي كنفرانس:

 شيوه هاي بهينه سازي مصرف انرژي در علوم فني و مهندسي (مكانيك، شيمي، برق، صنايع، كامپيوتر و….)
- انرژي هاي نو و پاك و توليدات پراكنده
- تكنولوژي هاي صنعتي
- ظرفيت هاي صرفه جويي انرژي
- سيستم هاي توليد، انتقال، توزيع، مصرف و ذخيره سازي
- نقش علوم كامپيوتر،  فناوري اطلاعات و ارتباطات در بهينه سازي مصرف انرژي
- بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاه، پالايشگاه و ساير منابع تبديل انرژي
- نقش هوشمند سازي تجهيزات در بهينه سازي مصرف انرژي

 
عمران، شهرسازي و معماري در بهينه سازي مصرف انرژي
- مسائل زيست محيطي در بهينه سازي مصرف انرژي
- شهرسازي، معماري در بهينه سازي مصرف انرژي
- بررسي تاسيسات و ساختمان در بهينه سازي مصرف انرژي


راهكارها و نقش مديريت و ارزيابي اقتصادي در بهينه سازي مصرف انرژي
- اقصاد انرژي و استراتژي هاي آينده
- ارزيابي فني و اقتصادي طرح هاي مرتبط با انرژي
- راهكارها ي مديريت و در بهينه سازي مصرف انرژي

 

كاربرد علوم پايه (رياضيات، فيزيك، شيمي و….) در بهينه سازي مصرف انرژي
- بكارگيري علوم رياضيات، فيزيك و شيمي در مدلسازي و در بهينه سازي مصرف انرژي
- بكارگيري علوم جديد در بهينه سازي مصرف انرژي

 
بهينه سازي مصرف انرژي در علوم مهندسي كشاورزي
- بهينه سازي مصرف انرژي در مهندسي كشاورزي


بهينه سازي مصرف انرژي از منظر علوم اسلامي و اجتماعي و نقش فرهنگ . فرهنگ سازي بر آن
- مطالعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و معارف اسلامي در بهينه سازي مصرف انرژي
- نقش تبليغات و صداو سيما در بهينه سازي مصرف انرژي
- آموزش، برنامه ريزي، كارآفريني در بهينه سازي مصرف انرژي

و ساير موضوعات مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي

 

نظرات