اولین همایش ملی ساختمان و توسعه

اولین همایش ملی ساختمان و توسعه

 معرفي همايش 

توسعه پايدار ايران اسلامي، مستلزم ايجاد زيرساخت‌هاي علمي به ويژه در حوزه علوم مهندسي است. در اين ميان مهندسي معماري و عمران با توجه به نفوذ فراگير در ميان علوم مهندسي، نقشي بي‌بديل در توسعه و رشد كشور ايفا مي‌كند. روشن است كه هم انديشي و گردهمايي متخصصين و مهندسين معماري و عمران فرصتي مغتنم براي براي بررسي چالش‌ها و ارائه راهكارهاي سودمند در اين حوزه است. همايش ملي ساختمان وتوسعه كه در تاريخ اول اسفندماه سال 1392 در شهر اصفهان برگزار خواهد شد بر آن است تا بستري را براي ارائه آخرين پژوهش‌ها، تجربيات و دستاوردها در زمينه مهندسي  فراهم آورد.


محورهاي همايش

- عمران، معماري و انعطاف پذيري
- سازه هاي نو، مديريت ساخت، تكنولوژي ساخت و ...
- ديدگاههاي نوين توسعه (پايدار، درون زا و ...)
- مديريت بحران، مخاطرات طبيعي و توسعه
- زير ساختها و توسعه
- بافت فرسوده شهري (نوسازي و چالشها)
- احيا و مرمت آثار تاريخي و فرهنگي
- ارزيابي توسعه در عمران و معماري
- مدل سازي و توسعه
- تحولات تاريخي توسعه در عمران و معماري
- عمران و معماري و ايجاد گستره ي توسعه
- مقررات ملي، استانداردها و ضوابط
 

رئيس همايش: دكتر محمدمهدي مظاهري (رييس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد دانشگاه علوم و تحقيقات اصفهان)
دبير علمي همايش: دكتر هوتن ايرواني (دانشگاه علوم و تحقيقات اصفهان)
دبير اجرايي: دكتر احمد گلي

نظرات