اولین همایش ملی پژوهشهای صنعت سیمان و بتن

اولین همایش ملی پژوهشهای صنعت سیمان و بتن

به ياري خداي متعال، براي اولين بار همايش ملي سيمان ، بتن و توسعه پايدار در تاريخ چهارم دي رماه سال 1393 برگزار خواهد شد.

 


دبير علمي: دكتر عزيزيان
دبير اجرايي: مهندس بابك بادامي

نظرات