اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده

اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده

با توجه به مطالب فوق و وضعيت كنوني كشور عزيزمان ايران در راستاي منويات مقام معظم رهبري و ايجاد فضاي تعامل بين صاحب نظران و دانش پژوهان با استعانت از درگاه خداوند منان اولين همايش ملي توسعه پايدار منابع طبيعي تجديد شونده را در مركز آموزش جهاد كشاورزي استان همدان پيشنهاد مي نمايد.

 

 

دبير علمي : دكتر قاسم اسديان
دبير اجرايي: مهندس بابك بادامي

نظرات