همایش منطقه ای اعتیاد، چهره ها و چالش ها

همایش منطقه ای اعتیاد، چهره ها و چالش ها

همايش منطقه اي اعتياد: چهره ها و چالشها در 12اسفندماه 1392 با همكاري دانشگاه كوثر و شوراي هماهنگي  مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالي برگزار خواهدشد.

 

 

محورهاي همايش:

- دانشجويان و اعتياد
- اعتياد و چالشها
- بررسي عوامل خطرزاو زمينه ساز اعتياد
- تغيير چهره اعتياد و علل گرايش به مواد صنعتي و محرك هاي جديد

 

 

 

دبير همايش: دكتر محبوبه معين مقدس، عضو هيات علمي دانشگاه كوثر
دكتر حسين اسكندري، عضو هيات علمي دانشگاه بجنورد
دكتر احمد حيدرنيا ، عضو هيات علمي دانشگاه بجنورد
دكتر هادي عباسي، عضو هيات علمي دانشگاه بجنورد
دكتر محمود جاجرمي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد
دكترحسين مهديان، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد

 

نظرات