دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

اهداف كنفرانس:

- توسعه فرهنگ استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير به خصوص باد
- آشنايي مديران و كارشناسان با آخرين دستاوردهاي علمي ــ تخصصي در استفاده از انرژي بادي
- تشويق پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي به تحقيق در موضوعات مرتبط با استفاده از انرژي بادي
- آشنايي با آخرين فناوري‌ها در استفاده از انرژي بادي
- جلب مشاركت سرمايه‌گذاران در توسعه استفاده از انرژي بادي در كشور
- آشنايي با فعاليت‌هاي مرتبط در ساير كشورهاي جهان
- جلب همكاري صنعتگران براي بومي كردن فناوري‌هاي مرتبط

محورهاي كنفرانس:

- مدل‌هاي تامين مالي طرح‌هاي توليد برق بادي
- مكانيزم‌هاي قيمت‌گذاري و الگوهاي تشويقي برق بادي
- زير ساخت‌هاي قانوني، اقتصادي و اجرايي توسعه صنعت بادي
- توسعه فنآوري انرژي بادي متناسب با استعدادهاي بومي كشور
- الگوهاي مشاركت صنايع كشور در آينده انرژي بادي
- تحقيقات پايه و كاربردي در زمينه انرژي بادي


رئيس كنفرانس: دكتر محمد دور علي
دانشگاه شريف
دبير كميته اجرايي: دكتر علينقي سلماني
دانشگاه امام حسين  
دبير كميته علمي: دكتر سيد هاشم اورعي
دانشگاه صنعتي شريف  
 

نظرات