دومین کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی

دومین کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی

شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه صنعت كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد دومين همايش علمي "تجهيزات صنعتي و فرآيندي" را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور را 18 دي 1393 در تهران (مركز همايشهاي صدا و سيما) برگزار نمايد. 

 

محورهاي كنفرانس:
- طراحي ميكانيكال و روشهاي توليد تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- طراحي پايه و مفهومي تجهيزات عملياتي 
- شبيه سازي رايانه اي تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- تهيه و توسعه نرم افزار هاي تجاري ملي در خصوص طراحي و شبيه سازي تجهيزات فرآيندي
- معرفي نرم افزارهاي جديد طراحي و شبيه سازي تجهيزات فرآيندي
- بهينه سازي عملكرد تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- رفع عيب تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- تدوين دانش فني در خصوص اجراي پروژه هاي شامل طراحي و ساخت تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- روشهاي جديد طراحي تجهيزات فرآيندي
- مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف در عملكرد و راندمان تجهيرات فرآيندي
- يررسي استفاده از تكنولورژي نانو در انتخاب مواد سازنده تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- بكارگيري الگوريتم هاي هوشمند در طراحي تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- استانداردهاي موجود در طراحي تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- مهندسي معكوس تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- تدوين استانداردهاي ملي در طراحي تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- طراحي تجهيزات عملياتي و فرآيندي با رويكرد مديريت انرژي و اصلاح الگوي مصرف انرژي
- مديريت انرژي در تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- روشهاي بهينه نگهداري تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- جلوگيري از خوردگي در تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- طراحي سازه هاي تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- طراحي چيدمان تجهيزات عملياتي و فرآيندي در واحدها 
- شناسايي منابع تهيه تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- تعيين مشخصات و انتخاب تجهيزات عملياتي و فرآيند
- فرآيند سفارش و خريد داخلي و خارجي تجهيزات عملياتي و فرآيندي و برگزاري مناقصات
- قرار دادهاي خريد، ساخت و مهندسي تجهيزات فرآيندي
- آموزش اپراتور تجهيزات عملياتي و فرآيندي 
- تضمين و كنترل كيفيت ساخت تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- بازرسي فني از تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- معرفي كاربردهاي موفق تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- معرفي روشهاي موفق نگهداري پيشگيرانه و تعميرات تجهيزات عملياتي 
- برنامه ريزي تعميرات دوره اي تجهيزات عملياتي و فني
- روشهاي مانيتورينگ و پايش وضعيت تجهيزات عملياتي و فرآيند
- كابرد (سي اف دي) در طراحي و مطالعه عملكرد تجهيزات عملياتي و فرآيندي
- مهندسي جوش در ساخت تجهيزات عملياتي و فني

نظرات