سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی

سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی

محورهاي همايش:

- شيمي فيزيك، معدني، آلي، تجزيه
- شيمي هسته اي
- شيمي حياتي، سموم، پوششها
- بيوشيمي
- محيط زيست و تصفيه آب و فاضلاب
- انرژي،احتراق و ايمني
- پديده هاي انتقال
- ترموديناميك و تعادل فازي
- سينتيك , كاتاليست و طرح راكتور
- فرآيندهاي جداسازي
- مدل سازي، شبيه سازي و روشهاي محاسباتي
- مهندسي پليمر
- نفت، گاز و پتروشيمي
- كنترل فرآيند
- بهينه سازي و مديريت اقتصادي
- نانوكاتاليستها
- نانومواد
- نانوكامپوزيتها
- نانولوله هاي كربني
- نانوساختارها
- نانوبيوتكنولوژي
- بيونانوتكنولوژي
- نانوبيو سنسورها
- نانوفناوري و بيوتكنولوژي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
- نانوفناوري و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي و شيميايي
- نانوفناوري و بيوتكنولوژي در انرژي و محيط زيست
- زيست فناوري و بيوتكنولوژي
 

 

نظرات