هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

هفتمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي ۲۴ تا ۲۵ ارديبهشت۱۳۹۳ توسط دانشگاه كردستان در دانشكده كشاورزي برگزار مي شود.

 

 

محورهاي همايش:

- آفات و بيماري هاي گياهي
- اقتصاد، بازاريابي و بيمه محصولات كشاورزي
- به زراعتي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي
- ترويج و توسعه روستايي
- حفاظت آب و خاك و روش هاي نوين مقابله با كم آبي
- ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي
- علوم دامي
- علوم و مهندسي آب و خاك
- مكانيك ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون كشاورزي
- ميوه هاي مناطق معتدله

 

 


دبير اجرايي: دكتر حامد غباري
دبير علمي : دكتر محمد مجدي

نظرات