اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری

اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری

دانشكده فني و حرفه اي سما واحد مشهد سعي دارد با برگزاري اولين همايش منطقه اي معماري- عمران و نقشه برداري در ارديبهشت ماه  ۱۳۹۳،وجه اشتراك اين سه شاخه تخصصي و مفاهيم، ارزش ها، علوم و فنون جديد حاكم بر آنها را به اطلاع همگان رساند و از اين طريق باعث ارتقا سطح دانش و آگاهي دانشجويان و انتقال جديدترين متدها و روش هاي ساخت به اساتيد، محققان و ساير علاقمندان گردد.

 

 


اهداف همايش

- ارتقاء سطح كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي آموزشكده
-  فراهم ساختن زمينه اي جهت بروز، رشد مستمر و استفاده بهينه از پتانسيل هاي موجود در ميان اساتيد، دانشجويان و فرهيختگان دانشگاهي
- ايجاد ارتباط محكم و هماهنگي بيشتر ميان دانشگاه و مراكز اجرايي
- توليد علم در دانشگاه
- گردهمايي محققان و پژوهشگران با اهداف
    - معرفي و جهت دهي محور هاي پژوهشي مورد نياز جامعه
    - ارائه دستاورد هاي پژوهشي
    - معرفي پژوهش گران ممتاز و فرهيختگان به جامعه

- ارتقاء سطح دانش و اگاهي دانشجويان و اساتيد در ارتباط با مفاهيم و ارزش هاي نوين رايج در دنياي امروز نظير :
    - هويت در معماري
    - هنر و معنويت
    - تكنولوژي و فن آوري هاي نوين
    - توسعه پايدار
    - مديريت پروژه
    - سرعت در اجرا و مهندسي ارزش
    - و .....

 

 


محورهاي همايش:

- انسان، آفرينش و معماري
- معماري مردم گرا، نقش معماري در آرامش رواني انسان
- هويت ايراني اسلامي در معماري و شهرسازي با توجه به تحولات فرهنگي
- معنا گرايي و نماد پردازي در معماري و شهرسازي ايراني اسلامي
- معماري ايراني اسلامي، مرز هنر و معنويت
- از اصول و مباني اسلامي تا شهرهاي ايراني
- بحران هاي معاصر از منظر معماري و شهرسازي
- درس هايي از گذشته، راهكاري براي معماري و شهرسازي معاصر
- معماري زمينه گرا در طراحي بافت هاي جديد شهري
- بوم گرايي در معماري هم گام با فن آوري هاي نوين ساختماني
- شهر پايدار، معماري پايدار، فرهنگ و سنت
- بلند مرتبه سازي و معماري پايدار
- مديريت پروژه، تكنولوژي هاي نوين در سرعت اجرا و ساخت
- مهندسي ارزش و اهميت آن در پروژه هاي عمراني
- فن آوري هاي نوين در مهندسي عمران
- بلند مرتبه سازي و روش هاي نوين در تحليل، طراحي و ساخت ابر سازه ها
- آسيب پذيري در بلند مرتبه سازي، مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي
- نقش سازه در معماري و شكل گيري نماهاي شهري
- هيدروگرافي صنعتي و سازه هاي هيدروليكي
- هيدروگرافي نظامي
- ژئودزي ماهواره اي و تكنولوژي اطلاعات مكاني
- GIS و كارتوگرافي جديد، مسير يابي و دگرگوني مفاهيم فرم


رئيس همايش: آقاي محمود مدرسي
دبير علمي همايش: دكتر ماشاءا... سعيديان بجستاني
دبير اجرايي: مهندس مجيد سالاري
دبير همايش: مهندس نرجس خسروجردي

نظرات