اولین همایش رهیافتی نوین در فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولین همایش رهیافتی نوین در فناوری اطلاعات و ارتباطات

همزمان با اولين دوره همايش رهيافتي نوين در فناوري اطلاعات و ارتباطات اولين دوره مسابقات شبيه ساز ها در 6 اسفند 92 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان برگزار مي شود.

 

موضوعات همايش:

- مقالات شبيه ساز
- شبيه سازي فوتبال 2 بعدي و 3 بعدي
- نرم افزارهاي شبيه ساز:

   -الكترونيك
   - شبكه
   - تجارت
   - مكانيك
   - داده پزشكي
   - داده كاوي
   - مديريت پروژه
   - رباتيك و هوش مصنوعي
   - شيمي

 

نظرات