پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

انجمن مكانيك سنگ ايران پنجمين كنفرانس مكانيك سنگ ملي خود را به حول و قوه الهي و با همكاري دانشگاه­ها، وزارتخانه­ها و سازمان­هاي ذيربط كه اسامي آن­ها متعاقبا اعلام مي­گردد، در ارديبهشت ماه سال 1393 در تهران برگزار ميكند.
 

 

اهداف كنفرانس:

- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و كاربردي مكانيك سنگ
- انتقال و اشتراك آخرين يافته­ها و تجربيات علمي و پژوهشي در زمينه مكانيك سنگ.
- توسعه فعاليت هاي دانش بنيان از طريق ترويج فناوري­هاي جديد.
- فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت در شناخت نيازهاي تخصصي و ارائه راهكارها در جهت استفاده بهينه از علم مكانيك سنگ در فعاليت هاي عمراني و معدني كشور.
- تقويت وارتقاء ارتباط پروژهاي پژوهشي با صنايع مربوطه

 


موضوعات كنفرانس:

- مطالعات بنيادي، پيشرفت ها و افق هاي جديد در مهندسي سنگ
- آموزش و پژوهش در مكانيك سنگ
- طراحي، تحليل و نگهداري شيرواني ها و ترانشه هاي سنگي
- طراحي، تحليل و نگهداري تونل ها و فضاهاي زيرزميني
- كاربرد مكانيك سنگ در پروژه هاي معدن كاري، سد سازي، مهندسي نفت و گاز، محيط زيست و نظامي
- روش هاي ابزاربندي و رفتارسنجي در مهندسي سنگ
- استفاده از روش هاي عددي در ژئومكانيك
- مطالعات هيدرومكانيكي و جريان سيال در محيط هاي سنگي
- روش هاي بهسازي زمين هاي سنگي
- آزمون هاي برجا و آزمايشگاهي مكانيك سنگ

 


رئيس كنفرانس: آقاي دكتر مرتضي قاروني نيك
دبير كنفرانس: آقاي دكتر مرتضي احمدي
رئيس كميته علمي: آقاي دكتر رحمان ترابي

 

 

نظرات