نخستین همایش هنرگردی

نخستین همایش هنرگردی

اهداف همايش:

- ترويج و گسترش مفاهيم نظري و كاربردي درزمينه «ايجاد و توسعه » گردشگري هنري در بدنه  صنعت گردشگري
- شناخت راهكارهاي مناسب جهت توسعه ي «گردشگري هنري» در تعامل با توسعه اقتصادي و اجتماعي
- افزايش زمينه بهره گيري از ظرفيت ها و قابليت هاي هنري،تاريخي و اجتماعي كشور با رويكرد به بسترسازي در گردشگري هنري
- توجه به فرآيند شناخت ، آموزش و تعامل اجتماعي در سطح سازمان ها و نهادهاي محوري و موثر درزمينه توسعه گردشگري هنري
- ارزيابي و سنجش چالش هاي پيش رو در زمينه توسعه بستر گردشگري هنري و ايجاد مدل مناسب كاربردي و تخصصي در رفع چالش هاي موجود

محورهاي همايش:

- گونه شناسي توريسم: اهميت توريسم تاريخي، قومي و هنري
- توريسم هنري، اقتصادِ فرهنگ و توسعه
- هنر، ديپلماسي و توسعه گردشگري
- صنعتِ توريسم در برنامه هاي توسعه 50 سال اخير در كشور و چشم انداز آتي آن
- پيوند معماري و توريسم: نقش آثار معماري ايراني-اسلامي در جذب گردشگران خارجي
- ظرفيت بالقوه سينماي شرقي، تئاتر و موسيقي فولكلورِ ايراني در جذب گردشگر
- نقش رويدادهاي مهم هنري، از جمله جشنواره هاي ادواري ِ توريسم هنري، در جذب گردشگر
- اثرات اقتصادي و اجتماعي - فرهنگي گردشگريِ (هنري)
- ارزيابي آثار اجتماعي-فرهنگي توريسمِ فرهنگي سبك زندگي ايراني-اسلامي و هنرها (نظير نقاشي ، مجسمه سازي ، تئاتر ، معماري ، صنايع دستي)
- نقش هنر و رسانه در زمينه تبليغات و اطلاع رساني پيرامون جاذبه هاي گردشگريِ(هنري) در كشور
- نقش توريسم هنري در افزايش درآمد ملي كشور
- نقش توريسم هنري در تعميق روابط ميان ايران و كشورهاي همسايه در حوزه ايران فرهنگي و ساير كشورهاي اسلامي
- نقش نهادهاي فرهنگي، هنري در گسترش گردشگري هنري و توسعه اقتصادِ هنر
- نقش ديپلماسي هنري در ارتقاء صنعت توريسم در كشور با توجه به فرامرزي بودن جنبه هاي مختلف فرهنگ، هنر و معماري ايرانِ باستان و معاصر
- نقش توريسم هنري در اشتغال­زايي

نظرات