پانزدهمین کنگره ملی خوردگی

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی

پانزدهمين كنگره ملي خوردگي 15-16 -17 مهر1393  توسط انجمن خوردگي ايران برگزار مي گردد.


علاقه مندان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي با دبيرخانه كنگره ارتباط برقرار نمايند.

نظرات