اولین کنفرانس منطقه ای سازه های امن "با رویکرد پدافند غیر عامل"

اولین کنفرانس منطقه ای سازه های امن "با رویکرد پدافند غیر عامل"

اهداف كنفرانس:


- تبيين و ارتقا جايگاه علوم و مهندسي در توسعه همه جانبه دفاع غير عامل با رويكرد سازه هاي امن
- ارائه جديدترين دستاوردها و فعاليت هاي انجام شده در ايمن سازي زيرساخت ها
- تعامل و همكاري علمي و كاربردي بين مراكز آموزشي، پژوهشي و اجرايي
- توسعه دانش، تحقيقات و فعاليت هاي علمي و آموزشي با رويگرد پدافند غير عامل

 

 

 


محورهاي كنفرانس:

- علوم فني و مهندسي و زير ساخت ها با رويكرد پدافند غير عامل
- نقش فناوري هاي نوين در ساخت سازه هاي ايمن متناسب با تهديدات
- تحليل و طراحي سازه هاي امن پيشرفته
- مديريت بحران در شريان هاي حياتي
- نقش مهندسين و سازمان هاي نظام مهندسي در طراحي سازه هاي امن
- سازوكارهاي اصلاح نظام ساخت و ساز و نقش آن در كاهش خسارت ناشي از بحرانها
- مديريت بحران و قطارهاي شهري
- طراحي سازه هاي زيرزميني
- طراحي سازه هاي مقاوم در برابر آثار انفجارها و جنگ افزارهاي اتمي
- تحليل و طراحي ساختمان ها در برابر انفجار
- بارگذاري انفجاري سازه هاي مهندسي
- دستورالعمل ها، قوانين و استانداردها
- شهرسازي و معماري
- امواج الكترومغناطيس و اتاق هاي امن
- تاريخچه پدافند غيرعامل در بحث سازه هاي امن
- تجارب ساير كشور ها در سازه هاي امن

 

نظرات