اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز

اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز

با توجه به اهميت ذخيره‌سازي در كشور، اجراي پروژه‌هاي ذخيره‌سازي زيرزميني نفت و گاز و بومي‌سازي اين فناوري ضروري به‌نظر مي‌رسد. غلبه بر چالش‌هاي موجود عزمي جدي را طلب مي‌كند و موفقيت جز با اراده و تلاش مسئولين، متخصصين، اساتيد و پژوهشگران كشور براي شناخت بيشتر اين حوزه و توسعۀ فناوري‌هاي موجود ميسر نيست. براي نيل به اين هدف، اولين همايش ملي ذخيره‌سازي زيرزميني نفت و گاز در تاريخ 30 و 31 ارديبهشت سال 93 در دانشگاه تهران برگزار مي‌شود.

 

 


اهداف همايش:

- ارتقاي توانمندي علمي و فني كشور در ذخيره‌سازي زيرزميني نفت و گاز
- بومي‌سازي دانش فني ذخيره‌سازي
- ارزيابي ميزان توانمندي داخلي به‌منظور طراحي و اجراي طرح‌هاي ذخيره‌سازي زيرزميني نفت و گاز
- شناخت نيازها و چالش‌هاي پيش روي ذخيره‌سازي
- ايجاد بستر مناسب براي هم‌انديشي متخصصين و علاقه‌مندان اين حوزه
- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه‌هاي مرتبط با ذخيره‌سازي

 

 

محورهاي همايش:

- اكتشاف و زمين شناسي
- امكان سنجي و طراحي
- انتقال، توزيع و بهره برداري
- فناوري ها، تاسيسات و تجهيزات
- مديريت ريسك و پدافند غير عامل
- بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE
- انتقال فناوري و بومي سازي دانش
- مديريت، سياست گذاري و توسعه اقتصادي

 

نظرات