چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی

چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی

محورهاي همايش:

محورهاي اخلاقي:
- ​اخلاق و آداب فردي
- اخلاق و آداب خانوادگي
- اخلاق و آداب اجتماعي
(با تأكيد بر اخلاق و آداب اسلامي)

محورهاي فلسفي
- نظريه‌هاي اخلاقي
- مسائل فرااخلاقي
- اخلاق كاربردي
(با تأكيد برديدگاه اسلام و فيلسوفان مسلمان)

 

 

دبير همايش: دكتر سحر كاوندي
دبير علمي همايش: دكتر حسين اترك

نظرات