اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

محورهاي همايش:

- تغذيه و خوراك دادن
- ژنتيك و اصلاح نژاد
- فيزيولوژي دام
- بيوتكنولوژي
- نانوتكنولوژي
- مديريت و اقتصاد دامپروري
- شيلات
- بهداشت و پرورش  دام
- بهينه سازي روش هاي آزمايشگاهي
- كاربرد روشهاي پيشرفته آماري
- فرآورده هاي دامي
- مديريت پسماندهاي دامي و كشاورزي

 

رييس همايش: دكتر سعيد مشكيني
دبير علمي همايش: دكتر ناصر ماهري سيس
دبير اجرايي همايش: دكتر ابوالفضل قرباني

نظرات