همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

اهداف همايش:

- اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوي
- بررسي و تحليل عرفان اسلامي با تكيه بر آموزه هاي رضوي
- شناسايي و ارج نهادن به پديدآورندگان آثار برتر علمي در زمينه امام رضا(ع) و كمك به انتشار گسترده تر اين آثار

 


محورهاي همايش:

- عرفان نظري در آموزه هاي رضوي
- عرفان عملي در آموزه هاي رضوي
- اسرار عبادت در آموزه هاي امام رضا(ع)
- تآثيرپذيري دو مكتب بغداد و خراسان از آموزه هاي رضوي
- اصول و مباني عرفان اسلامي در آموزه هاي رضوي
- ولايت و مهدويت در عرفان اسلامي با تاكيد بر آموزه هاي رضوي
- جايگاه امام رضا(ع) از ديدگاه عالمان و عارفان اسلامي
- نقش امام رضا(ع) در انتشار و اعتلاي انديشه هاي اصيل عرفاني در خراسان
- تاثيرپذيري دو مكتب بغداد و خراسان از آموزه هاي رضوي
- ارتباط متقابل امام رضا (ع) با عرفاي هم عهد
- فضايل و مناقب رضوي در آثار عرفاي اسلامي
- عرفان در حديث سلسه الذهب
- ارتباط عرفان و زيارت
- عرفان در روايات
- عرفان در ادعيه (مناجات شعبانيه و آموزه هاي رضوي)
- و ساير موضوعات مرتبط با محورهاي همايش

نظرات