اولین همایش ملی مجازی علوم زمین

اولین همایش ملی مجازی علوم زمین

انجمن كاوشگران جوان زمين اروميه در راستاي اهداف علمي- پژوهشي خويش و همچنين به منظور توسعه و تبادل نظر علمي و و ارائه آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي مربوط به علوم زمين و به منظور بالا بردن سطح دانش زمين شناسي با بهره وري و كارآيي بيشتر در نظر دارد تا با استعانت از خداوند متعال اولين همايش مجازي ملي علوم زمين خود را در تاريخ ۲۴ اسفند ماه سال ۹۲بصورت مجازي برگزار نمايد.

 

 

 

محورهاي همايش:

- پترولوژي و سنگ شناسي
- زمين شناسي زيست محيطي
- زمين شناسي پزشكي
- زمين شناسي نظامي
- زمين شناسي مهندسي و مخاطرات زمين شناختي
- زمين شناسي باستاني و زمين گردشگري
- زمين شناسي نفت
- زمين شناسي گياهي(ژئوبوتاني)
- چينه شناسي و فسيل شناسي
- زمين شناسي اقتصادي معادن و كانسارها
- زمين شناسي كواترنر
- زمين شناسي دريايي
- فرصتها، تهديدها و چالش هاي درياچه اروميه از نظر زمين شناسي و زيست محيطي
- رسوب شناسي و محيط هاي رسوبي
- فناوري هاي نوين زمين شناسي
- زمين شناسي استان آذربايجان غربي
- كاربرد نوين زمين شناسي در علوم ديگر

 

 


رئيس همايش:  مهندس مسعود حبشي رضائيه
دبير همايش:  دكتر راضيه محمدي
مسئول اجرائيات: مهندس كوروش اظهري
مسئول دبيرخانه:  مهندس فرناز فياض زر طلب

نظرات