اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

محورهاي همايش :

- شهرستان نطنز و هنر اسلامي
- شهرستان نطنز و ژئوتوريسم با نگرش ويژه از كوير مركزي تا كوه كركس
- شهرستان نطنز و رشد و شكوفايي صنعت
- شهرستان نطنز و ميراث فرهنگي و صنايع دستي
- شهرستان نطنز و زبان راجي
- جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر
- معماري و مرمت
- عمران و شهرسازي
- معماري و منظر
- معماري و محيط زيست
- معماري و انرژي
- معماري و توسعه پايدار
- مرمت و احيا بناها
- معماري و سازه
- معماري و گردشگري
- شهرسازي و گردشگري

 

 


رييس همايش: دكتر احسان اله ناصحي
دبير همايش: مهندس حسن ضيافت
دبيراجرايي: دكتر داود كيانوش
دبير فني: مهندس عليرضا ميرصالح

 

نظرات