اولین همایش ملی طراحی و طبیعت

اولین همایش ملی طراحی و طبیعت

محورهاي همايش :

گرافيك
- طبيعت گرايي و تاثيرات آن در هنر
- ايده هاي طبيعت گرا
- فرآيند هاي طبيعي در گرافيك و نقاشي
- نقوش طبيعت در معماري
- برداشت هاي هنر از طبيعت

معماري
- فيزيك تكاملي در معماري
- مواد و فرآيندهاي طبيعي
- انطباق در طبيعت
- ايده هاي حضور
- راه حل از طبيعت
- مكانيك در طبيعت
- طبيعت و معماري
- برداشت انرژي طبيعي
- و سايرمحورهاي مرتبط با گرافيك و معماري


 


رييس همايش: دكتر احسان اله ناصحي
دبير همايش: مهندس حسن ضيافت
دبيراجرايي: دكتر داود كيانوش
دبير فني: مهندس عليرضا ميرصالح

 

نظرات