اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها

اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها

محورهاي همايش:

- بازاريابي نوين و فرا نوين (مدرن و پست مدرن)
- بازاريابي و تبليغات استراتژيك
- بازاريابي بين المللي و جهاني
- بازاريابي، مشتري مداري و رفتار مصرف كننده
- كسب و كار، تجارت و بازاريابي الكترونيك
- بازاريابي دولتي، سياسي،مذهبي و اجتماعي
- مديريت استراتژيك برند و ارتباطات
- بازاريابي و تهديدات ( تحريم، ركود و ...)
- آسيب شناسي بازاريابي
- كاربردهاي بازاريابي ( در خدمات بانكي و مالي، بيمه، ورزش، گردشگري و ... )

 

 

دبير كل همايش: دكتر عليرضا حداديان
دبير علمي : دكتر آذر كفاش پور
دبير اجرايي: دكتر مجتبي پورسليمي

نظرات