اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی

اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی

مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي (NMRC) و دانشكده پرستاري و مامايي با همكاري معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و مشاركت سازمان نظام پرستاري، انجمن علمي پرستاري، جمعيت مامايي اصفهان و انجمن علمي مامايي كشور، «اولين كنگره بين المللي پرستاري و مامايي سلامتي و تندرستي» را به مدت چهار روز از تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه لغايت نوزدهم ارديبهشت سال 1393 در مركز همايش هاي علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار مي نمايد. اين همايش با همكاري انجمن بين المللي پرستاري(ICN)، كنفدراسيون جهاني مامايي(ICM) و دانشگاه ساري انگلستان ( University of Surrey ) به منظور به اشتراك گذاشتن تجربيات، مطالعات و انديشه هاي محققين و ارائه نتايج تحقيقات مرتبط براي حفظ و ارتقاي سلامتي و تندرستي برگزار خواهد شد.


محورهاي كنگره:
- پيشگيري و ارتقاي سلامتي
- سياست هاي سلامت
- آموزش بهداشت
- سلامت اجتماعي و رواني
- سلامتي معنوي، اخلاقي و فرهنگي
- بهداشت باروري
- اخلاق حرفه اي
- كيفيت زندگي
- خود مراقبتي
- مراقبت جامع نگر
- درمانهاي مكمل
- مراقبت تسكيني
- مشاركت بين حرفه اي
- مراقبت و فن آوري

نظرات