اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

اهداف همايش:

طبق پيش ‌بيني‌ها جمعيت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ ميليارد نفر مي‌رسد؛ به طوري كه دو سوم اين افراد در شهرها زندگي خواهند كرد. برنامه‌ريزي‌ها در جوامع گوناگون، از جمله به دليل تفاوت در تجارب تاريخي، نوع حكومت، ميزان توسعه‌يافتگي، اولويت‌هاي سياسي و تفاوت‌هاي جغرافيايي، شكل‌هاي متفاوتي به خود گرفته است. اما در سال‌هاي اخير نگرش اكولوژيكي راهكار حل مسائل و چالش‌هاي ايجاد شده در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست محيطي مي‌باشد و انسان از تفكر "كنترل محيط زيست" به تفكر "زندگي با محيط زيست" رسيده است كه در نهايت تفكر توسعه پايدار را بوجود آورده است. هدف توسعه پايدار اكولوژيكي (زيست محيطي)، حفظ و افزايش منابع جامعه به طوري كه فرايندهاي زيست محيطي وابسته به زندگي بشر و بطور كلي كيفيت زندگي در حال حاضر و آينده افزايش يابد. ريشه كردن فقر و ترويج الگوهاي توسعه پايدار، توليد و مصرف و حفاظت و مديريت منابع طبيعي براساس توسعه اقتصادي و اجتماعي از اهداف فراگير و الزامات ضروري براي توسعه پايدار است. در اين بين مديريت منابع طبيعي از گذشته تاكنون به تبعيت تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور، همواره با فراز نشيب هايي همراه بوده است. در همين راستا برگزاري نخستين همايش ملي "مديريت منابع طبيعي" جهت شناخت فرصت-ها براي رسيدن به توسعه پايدار با راهكار‌هاي علمي و رفع تنگناهاي فراروي مديريت منابع طبيعي لازم و ضروري به نظر رسيد تا بدين وسيله در چارچوب راه‌حل‌هاي نوين، تعهد خود را به هر تلاش براي سرعت بخشيدن به دستيابي به اهداف توسعه توافق شده بين اللملي از جمله توسعه هزاره تا سال ۲۰۱۵ بيش از پيش فراهم كنيم.

 

 

 


محورهاي همايش:
-  مديريت چراي دام و مراتع
-  مديريت جامع حوزه آبخيز
-  تغيير اقليم، چالش‌ها و راهكار‌ها
-  پايش، اندازه‌گيري وارزيابي مرتع
-  مهندسي رودخانه و كنترل سيلاب
-  گياه پالايي در گونه هاي مرتعي و بياباني
-  شاخص هاي تخريب اكولوژيك - ارزيابي و مديريت خطر
-  مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در مديريت منابع طبيعي
-  مدل هاي شبيه سازي و سيستم هاي تصميم گيري در مديريت منابع طبيعي
-  بهره برداري چندمنظوره از مراتع (گياهان دارويي، گياهان صنعتي، طبيعت گردي)
-  پسآب و آلودگي زيست فنآوري در صنايع سلولزي و كارگاه هاي پرورش آبزيان
-  كاربرد فناوري نانو در ساخت كامپوزيت ها و چند سازه هاي چوبي
-  بازيافت پسماندهاي كشاورزي و ضايعات سلولزي
-  كاربرد فناوري هاي نوين در منابع طببعي
-  حفاظت و نگهداري از منابع سلولزي

 

 

رئيس همايش: دكتر علي ستاريان
نايب رئيس همايش: دكتر مجيد محمد اسمعيلي
دبير علمي: دكتر حامد روحاني
دبير اجرايي: دكتر فريد مسلمي‌پور

نظرات