اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

صنعت ساختمان به عنوان يكي از منابع اصلي در هر كشور مطرح مي باشد بطوريكي هر روزه شاهد دست آوردهاي جديد علمي و صنعتي در زمينه مصالح ساختماني و تكنولوژي هاي ساخت و ساز در كشور هاي مختلف مي باشيم و اين به عرصه اي رقابت در جوامع علمي و صنعتي تبديل شده است. اميد است اولين همايش ملي مصالح ساختماني و فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان زمينه گردهمايي انديشمندان و صنعتگران در اين فعاليت ها را گردهم آورده تا محيطي براي تبادل اطلاعات و تجربه گردد.

 

 

محورهاي همايش:

- توليد صنعتي ساختمان ( ACC,ICF,SCF,LSF)
- مصالح نوين ساختماني
- ساختمانهاي هوشمند و تجهيزات مرتبط
- پيش ساخته سازي
- راه هاي بكارگيري فن آوري هاي نوين در بافت فرسوده
- سيستم هاي سازه اي با رويكرد صنعتي
- مصالح جديد در سبك سازي ساختمان
- آسيب شناسي موانع اجرايي استفاده از فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان
- الگوهاي بومي و محلي در فن آوري هاي نوين ساختمان و تجارب موفق كشور
- كار برد فن آوري هاي نوين ساختماني در مسكن روستايي
- راهكارهاي فرهنگ سازي و گسترش فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان

 

رئيس همايش: دكتر حسنعلي مسلمان يزدي
دبير كميته علمي همايش: دكتر احمد علي فلاح

نظرات