دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران

دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران

دانشكده و پژوهشكده جنگ الكترونيك و دفاع سايبري دانشگاه جامع امام حسين(ع)، دومين كنفرانس ملي دفاع سايبري ايران را برگزار مي كند. اين كنفرانس به عنوان مهمترين رويداد علمي كشور، با هدف گسترش پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي، پيشبرد مرزهاي دانش و به روز رساني آگاهي جامعه علمي از آخرين دستاوردهاي علمي و فني جهان در موضوعات مختلف دفاع سايبري برگزار مي گردد. پس از چندين دوره برگزاري موفق اين كنفرانس در كشور، اينك دانشگاه جامع امام حسين(ع) افتخار ميزباني دومين كنفرانس ملي دفاع سايبري را برعهده دارد.

 


اهداف كنفرانس:

- شناسائي راهكارها و الزامات پياده‌سازي سياست‌ها و تدابير مقام معظم رهبري درحوزه فضاي مجازي
- توسعه و همگرايي توانمندي هاي علمي، فناورانه و توليدي دفاع سايبري كشور
- توسعه و نهادينه سازي فرهنگ دفاع سايبري در سطح ملي
- شناسايي چالش ها و تهديدات حوزه دفاع سايبري
- شناسايي ظرفيت ها و توسعه كسب و كار در فضاي مجازي
- توسعه و ترويج رويكردهاي بومي دفاع سايبري
- بسترسازي براي تبادل نظر انديشمندان و دانشمندان اين حوزه و استفاده از پژوهش هاي محققان و آراي صاحب نظران

 

 


محورهاي كنفرانس:

- دكترين، راهبردها و رويكردهاي دفاع سايبري
- تهديدات و حملات سايبري
- آسيب‌پذيري‌ها و مخاطرات سايبري
- فرماندهي ، كنترل و مباني مديريتي سايبري
- پدافند غير عامل در فضاي سايبر
- جنگ‌افزارها و ابزارهاي دفاع سايبري
- تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي  دفاع سايبري
- جنگ شناختي در فضاي سايبري
- حقوق بين‌الملل و دفاع سايبري
- آموزش
- بسيج سايبري

 

نظرات