سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

مهمترين معضل جدي سيستم هاي مختلف حمل و نقل، تصادفات و سوانحي است كه در اين سيستم ها اتفاق مي افتد. وقوع تصادفات و سوانح علاوه بر اعمال هزينه هاي هنگفت مالي، آثار و تبعات اجتماعي زيان بار نيز به دنبال دارد. بروز عوامل موثر در وقوع تصادفات و سوانح و راهكارهاي پيشگيري يا كاهش آثار زيان بار آن ها در مقوله ايمني در حمل و نقل صورت مي گيرد.
متأسفانه در كشور عزيزمان ايران سالانه بيش از 20000 نفر جان خود را فقط در حادثه تصادفات رانندگي از دست مي دهند و صدها هزار نفر مجروح مي شوند. اين موضوع مسئوليت سنگيني را بر دوش مهندسين راه و ترابري و خصوصاً مهندسين حمل و نقل و ترافيك قرار مي دهد. به باور كارشناسان در سوانح و تصادفات اعم از جاده اي، ريلي و هوايي چهار عامل انسان، وسيله ي نقليه، جاده و شرايط محيطي نقش مهمي را ايفا مي نمايند و توجه به آن ها مي تواند در كاهش تصادفات و كشته شدگان اين دسته سوانح موثر باشد.آموزش و ارتقاء سطح اطلاعات عمومي و تخصصي كاربران يكي از موثرترين راهكارهاي كاهش تصادفات و سوانح است.
دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در پي برگزاري موفقّيت آمير اوّلين و دوّمين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي بعنوان يكي از مراكز علمي پيشرو در زمينه ايمني حمل و نقل در راستاي پيگيري اهداف خود در كمك به كاهش آمار مذكور و تاثيرات تأسف بار ناشي از آن، با همت همكاران خود در دانشكده ي فني و مهندسي و ياري دستگاه هاي متولي در حوزه ي حمل و نقل و ترافيك اقدام به برگزاري سوّمين كنفرانس ملّي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي نموده است تا بار ديگر قدم كوچكي در جهت حل اين معضل برداشته باشد. به اميد اين كه شاهد مفيد بودن نتايج و استفاده ي هر چه بيشتر مسئولين و برنامه ريزان كشور از دستاورد هاي اين كنفرانس بزرگ ملي باشيم.

 

 

محورهاي كنفرانس:

- استفاده از روش هاي آماري و تحليلي در بررسي تصادفات جاده اي، ريلي و هوايي
- نقش پليس در تصادفات جاده اي
- روش هاي ارتقاي فرهنگي استفاده كنندگان از جاده ها و راه آهن
- نقش انسان ، جاده ، وسيله نقليه و محيط در تصادفات جاده اي، ريلي و هوايي
- سيستم هاي حمل و نقل هاي هوشمند و نقش آن در كاهش تصادفات
- تكنيك هاي مؤثر در كاهش تصادفات جاده اي، ريلي و هوايي

 

 

رئيس كنفرانس: دكتر علي رضا فيروزفر (رئيس دانشگاه آزاد اسلامي زنجان)
دبير اجرايي كنفرانس: مهندس سيد اميرحسين بهشتي (رئيس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان)
دبيران علمي كنفرانس:
دكتر محمود صفارزاده :(عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس - رئيس هيئت علمي)
دكتر جبارعلي ذاكري:(عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران - دبير هيئت علمي)
 

 

نظرات