اولین همایش منطقه ای فیزیک جام (جامد، اتمی،محض)

اولین همایش منطقه ای فیزیک جام (جامد، اتمی،محض)

در سالهاي اخير لزوم توجه بيشتر به رشته هاي علوم پايه در دانشگاهها منجر به تكاپوي مراكز علمي در جهت معرفي انها گرديده است.در اين بين رشته فيزيك بواسطه گستردگي فراوان و نزديكي به علوم مهندسي و كاربردي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.  در اين سالها توسعه كمي و كيفي رشته فيزيك   باعث علاقه روز افزون دانشجويان و محققان در زمينه اموزش و دنبال نمودن توسعه هاي روزافزون اين رشته گرديده است.

با وجود تعداد كثير دانشجويان رشته فيزيك و نيز دانشجويان رشته هاي فني و كشاورزي كه بطور مستقيم با دست اوردهاي جديد علم فيزيك دست به گريبان هستند اما متاسفانه همايش هاي جامع براي اين رشته بسيار بسيار محدود است. لذا لزوم برگزاري يك همايش جامع كه تمام شاخه هاي علم فيزيك (از قبيل : جامد ، اتمي و ملكولي ، هسته اي و محض) بطور مستمر احساس مي شود.


محورهاي همايش:

فيزيك جامد
- نانو فيزيك
- ابررسانا
- مواد
- بلورها

فيزيك اتمي
- پلاسما
- ليزر
- لايه هاي نازك
- اپتيك

فيزيك محض
- مباحت نظري در زمينه هاي كوانتوم
- اطلاعات كوانتومي
- اتمي
- جامد
- رياضي فيزيك
- هسته اي
- شييه سازي

نظرات