پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

پنجمين كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع توسط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي؛ سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور؛ دانشگاه تربيت مدرس و جامعه الكترونيكي مهندسان مكانيك ايران و با مشاركت فعال سازمانها و تشكلهاي معتبر داخلي و خارجي در خرداد 1393 برگزار خواهد شد.


اهداف كنفرانس:
- شناسايي نقاط ضعف و قوت، فرصت­ها و چالشهاي توسعه صنعت تهويه مطبوع در كشور
- ايجاد فضاي لازم جهت بروز توانمندي­هاي علمي و پژوهشي صنايع كشور
- شناخت متقابل پتانسيل­هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
- بررسي يافته­هاي جديد و ايده­هاي نوين در زمينه مهندسي سرمايش و گرمايش
- فراهم­سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع كشور به يكديگر


محورهاي كنفرانس

روش هاي نوين طراحي سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
- طراحي سيستم ها به كمك كامپيوتر
- تحليل آزمايشگاهي و تئوري تجهيزات
- مدل سازي و شبيه سازي تجهيزات بكار رفته
- طراحي سيستم هاي تركيبي در ساختمان
- روش هاي كنترل و كاهش صدا
- سيستم هاي گرمايش و سرمايش منطقه اي
- ساير موارد مرتبط

مقررات ملي ساختمان و استانداردهاي ملي مرتبط با گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
- روشهاي تهيه، پذيرش و اجراي اجباري استانداردها و مقررات ملي
- چگونگي استفاده از آنها در مستندسازي طراحي و اجراي تأسيسات
- مزايا و موانع استفاده از مقررات و استانداردهاي موجود و كاستي هاي مربوطه
- نقد و بررسي مقررات ملي و استانداردهاي موجود، ارائه پيشنهادات اصلاحي

گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع صنعتي
- ارائه و بررسي ايده هاي نوين، روشهاي نوين طراحي و اجرا
- روش هاي كاهش مصرف انرژي در مراكز صنعتي
- طراحي و بهينه سازي سيستم تهويه تونل ها و تأسيسات زيرزميني
- ارائه تجربه طراحي، اجرا، مهارت هاي تخصصي وآموخته هاي صنعتي

فناوري هاي نوين در سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
- سيستم هاي ميكرو، نانو و .....
- مدل سازي سيستم هاي نوين نظير CHP، CCHP و ...
- سيستم هاي تبريد و تهويه مطبوع نوين و تجهيزات مربوطه
- استفاده از مبردهاي جديد و سازگار با محيط زيست در سيستم هاي تبريد

شرايط آسايش و كيفيت هوا در فضاهاي بسته
- سيستم هاي تهويه مطبوع در اتاق هاي تميز، مراكز داده ها و .....
- روش هاي كنترل دما و رطوبت در فضاي بسته
- سيستم هاي تصفيه هوا در فضاي بسته
- كنترل دود در ساختمان هاي بلند مرتبه

بهينه سازي مصرف انرژي
- بهينه سازي مصرف انرژي در تجهيزات و ساختمانهاي جديد و موجود
- كنترل، اتوماسيون و سيستم هاي هوشمند در ساختمان و سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
- روش هاي پايش و مديريت انرژي در ساختمان
- برچسب انرژي در ساختمان ها و سيستم هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
- تجربه استفاده از مميزي انرژي ساختمان

ساختمان هاي با مصرف انرژي پايين و صفر
- طراحي ساختمان هاي با مصرف انرژي پايين و صفر در شرايط مختلف اقليمي
- تحليل اقتصادي، قابليت ساخت، قابليت نگهداري، و ......
- نقش سازندگان مواد وتجهيزات، استانداردها و مقررات، شركتهاي سازنده، و تجربيات آموخته
- فرهنگ سازي در راستاي استفاده از تأسيسات و ساختمانهاي با مصرف انرژي پائين

كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در تجهيزات گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
- استفاده از انرژي هاي تجديدپذير نظير زمين گرمايي، باد، خورشيدي و ...
- سيستم هاي ذخيره ساز انرژي با راندمان بالا نظير باتري، پيل سوختي و ...
- طراحي و مدل سازي سيستم هاي انرژي تجديدپذير تركيبي
- بومي سازي بهره گيري از انرژيهاي نو در صنعت تهويه مطبوع ايران
- تحليل اقتصادي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان ها

تجربيات حرفه اي و صنعتي
- ارائه تجربه طراحي و اجراي ساختمانها وتأسيسات خاص
- ارائه مهارت هاي تخصصي و آموخته هاي صنعتي
- روش هاي نوين نگهداري، عيب يابي و تعمير تجهيزات
- تاثير نگهداري در افزايش كارايي و عمر سيستم ها
- بررسي و تحليل محصولات صنعتي نوين از ابعاد توليدي، اقتصادي و ...
- ساير تجربيات مرتبط

نظرات