سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

سومين همايش ملي مديريت كنترل آفات در اول و دوم بهمن ماه 1392 در دانشگاه شهيد باهنر كرمان با هدف گرد هم آمدن دست اندركاران بخش هاي دولتي و خصوصي حفظ نباتات، محققان، متخصصان، دانشجويان و كارشناسان بخش گياهپزشكي كشور و هم انديشي صاحبنظران بررسي روش هاي كاهش مشكلات آفات و آشنايي دانشجويان با مديريت محصول-محور آفات كشاورزي كشور، برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي همايش:

- برنامه هاي محصول - محور مديريت كنترل آفات كشاورزي (زراعي، ميوه، جنگلي، زينتي، انباري)
- مديريت كنترل بندپايان، نرم تنان، جوندگان و پرندگان زيان آور كشاورزي
- كاربرد عوامل كنترل بيولوژيك و دشمنان طبيعي در مديريت كنترل آفات
- تحليل نقش دولت و بخش خصوصي در مديريت كنترل آفات
- اكولوژي شيميايي و مديريت كنترل آفات
- گياهان تراريخته و مديريت كنترل آفات
- آفتكش هاي گياه - نهاد و غيرشيميايي
- مديريت كنه هاي آفت گياهي
- مقاومت گياهان به آفات

 


رئيس همايش: دكتر كمال احمدي
دبير همايش: دكتر محمد شجاع الديني

نظرات