اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی

اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی

همايش ملي سلامت، ايمني و امنيت غذايي فرصتي است تا دستاوردها و نگاه كارشناسي و علمي عرصه توليدات كشاورزي و توسعه پايدار كه از ضروريات حيات بشري مي باشد باشيم، اميد است اين رويداد علمي امكان تبادل آخرين دستاوردهاي مرتبط و عجين شده با علوم كشاورزي، غذايي و ساير موضوعات مرتبط را به منظور بررسي عميق چالشهاي پيش رو اين عرصه را فراهم آورده و با بهره گيري از نتايج آن، برنامه ريزي لازم و كافي در جهت تكامل و توسعه صنعت و علم كشاورزي و موضوعات وابسته مي باشد، انجام پذيرد.

 

 


محورهاي همايش:

- معرفي آخرين دستاوردها در زمينه سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- معرفي آخرين دستاوردها در زمينه غذاهاي ارگانيك و فراسودمند
- بكارگيري زيست فناوري و نانوفناوري در سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- بكارگيري فرآيندهاي نوين در سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- عرضه ي غذاهاي ارگانيك و فراسودمند بمنظور تامين سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- نقش فرآوري و بسته بندي در تامين سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- توليد غذاهاي ارگانيك و فراسودمند از طريق اصلاح شرايط توليد محصولات كشاورزي
- فرمولاسيون غذاهاي ارگانيك و فراسودمند
- نقش تغذيه و رژيم درماني در تامين سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- نقش حماسه اقتصادي بر سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- حمايت از توليد ملي در جهت تامين سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- نقش صنايع تبديلي در تامين سلامت، ايمني و امنيت غذايي
- آينده سلامت، ايمني و امنيت غذايي و روند تاثيرگذاري آن در سلامت و اقتصاد جوامع بشري
- كارآفريني و توسعه بازار و ايجاد بازارهاي جديد
- توجه به ارزش غذايي و نقش فرآورده هاي آبزيان در تغذيه سالم و ارگانيك
- نقش توسعه توليد و فرآوري غذاهاي دريايي در تامين امنيت و ايمني غذايي
- پيشرفت هاي اخير در صنايع كنسروسازي، فرآورده هاي گوشتي و ماهي

 

 

 

نظرات