سمپوزیوم نانو 93

سمپوزیوم نانو 93

به دنبال برگزاري موفق اولين و دومين همايش نانو مواد و نانو تكنولوژي از سال 1389 تا كنون و با توجه به اهميت موضوع فناوري نانو در حوزه هاي مختلف علم، سمپوزيوم نانو 93 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در تاريخ 23 و 24 ارديبهشت ماه سال 1393 برگزار خواهد گرديد.اميد است اين سمپوزيوم فرصتي را فراهم آورد تا با تبادل يافته هاي علمي و فناوري، قدمي در مسير رشد و توسعه كشور در اين زمينه برداشته شود.

 


اهداف سمپوزيوم:

- فراهم آوردن محيطي مناسب جهت عرضه آخرين دستاوردهاي محققان و دانشجويان بويژه در زمينه فناوري نانو در سراسر كشور در قالب مقالات و سمينارهاي علمي
- ايجاد بستري مناسب جهت آشنايي روزافزون دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور يا صنايع فعال نانو در سطح كشور
- ايجاد ارتباط هرچه بيشتر و فراهم آوردن بستري مناسب براي ايجاد تعاملات علمي و صنعتي پويا
- ارتقاء سطح علمي دانشجويان و شركت كنندگان در سمپوزيوم از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي
- ايجاد پويايي و انگيزه مشاركت در فعاليت هاي علمي دانشجويي براي دانشجويان
- معرفي صنايع نانو كشور از طريق برگزاري نمايشگاه هاي جنبي صنايع فعال
-  ايجاد اوقاتي لذت بخش براي مدعوين و شركت كنندگان در سمپوزيوم، از طريق برگزاري بازديدهاي جنبي

 

 

محورهاي سمپوزيوم:

- ساخت و مشخصه يابي
- مواد پيشرفته
- الكترونيك و ميكروسيستم
- بايو تكنولوژي و دارو سازي
- انرژي
- محيط زيست

 

 

 


رياست سمپوزيوم: دكتر سيد محمد اميري
دبير علمي سمپوزيوم: رضا ابراهيمي كهريزسنگي
دبير اجرايي سمپوزيوم: فريد نعيمي

نظرات