اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

محورهاي همايش:

- الكترونيك
- مخابرات
- قدرت
- مهندسي نرم افزار
- هوش مصنوعي
- معماري كامپيوتر
- فن آوري اطلاعات و ارتباطات

نظرات