اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهاي كنفرانس:

- مهندسي برق و كامپيوتر با رويكرد اقتصادي
- مديريت مصرف انرژي
- مخابرات
- اپتيك و ليزر
- رباتيك
- داده كاوي
- كنترل
- فناوري اطلاعات و ارتباطات
- قدرت
- الكترونيك
- تجارت الكترونيك
- الگوريتم‌هاي بهينه سازي
- محاسبه نرم
- مهندسي نرم افزار
- و ساير ايده هاي نو . . .

نظرات