همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب 1392  (کتاب کلیات)

همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب 1392 (کتاب کلیات)

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه همايش آسيب شناسي قانون مجازات اسلامي را در اسفند ماه سال 1392 برگزار مي‌نمايد.

 

محورهاي علمي همايش:

تمامي موضوعات مرتبط با كتاب كليات قانون جديد مجازات اسلامي

نظرات