همایش ملی علوم و فنون کشاورزی

همایش ملی علوم و فنون کشاورزی

دانشگاه ملاير مفتخر است با استعانت از خداوند متعال و تلاش همه صاحب نظران، پژوهشگران و سازمان هاي اجرايي، همزمان با هفته منابع طبيعي در تاريخ 15 /12/1392 همايش ملي علوم و فنون كشاورزي (با تاكيد بر توليدات گياهي) را برگزار نمايد.

 

 


محورهاي همايش:

- اكوفيزيولوژي گياهان زراعي
- اصلاح و به نژادي گياهان زراعي
- اهلي سازي و توليد گياهان دارويي
- اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي
- اثر تنش هاي محيطي بر گياهان زراعي
- كنترل علفهاي هرز
- كاربرد بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي در كشاورزي
- كشاورزي ارگانيك
- افزايش كارايي مصرف نهاده هاي كشاورزي
- كاربرد مدلسازي در كشاورزي
- كشاورزي بوم سازگار
- كشاورزي دقيق
- كشاورزي و انرژي
- ساير موضوعات مرتبط با علوم زراعي و توليدات گياهي

نظرات