همایش ملی اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد مقاومتی

محورهاي همايش:

- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و مؤلفه هاي كليدي آن
- راهبردهاي اقتصاد مقاومتي ، فرصتها و تهديدها
- تجربيات و دستاوردهاي ديگر كشورها در اقتصاد مقاومتي
- زيرساختهاي فرهنگي ، اجتماعي و تاريخي لازم براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي
- آموزه هاي ديني و اعتقادي ، فرهنگ سازي و رسانه ها در اقتصاد مقاومتي
- نقش اقتصاد دانش بنيان در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد مقاومتي ، عبور از تحريم ها و تنگناهاي اقتصادي
- سياستگزاريهاي اقتصادي و جايگاه آن در اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد مقاومتي و مديريت درآمدهاي نفتي
- اقتصاد مقاومتي و تعاملات منطقه اي و بين المللي
- اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله
- اصلاح نظام اداري و ساختارهاي مديريتي كشور براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي
- ديگر موضوعات مرتبط

رئيس افتخاري همايش: دكتر مهران مجلسي
دبير علمي همايش: دكتر بهاره حافظي
دبيران اجرايي همايش: ساعد شيراني و عباس كلواني
مسئول فناوري اطلاعات: مهندس جعفر عليشاهي
مدير هماهنگي: سعيد اخوان

نظرات