سومین همایش منطقه ای کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی

سومین همایش منطقه ای کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی

محورهاي همايش:

- علوم خاك
- پدافند غير عامل
- مديريت كشاورزي
- زراعت و اصلاح نباتات
- محيط زيست و اكولوژي
- گياهان دارويي و فضاي سبز
- حفاظت و مديريت منابع خاك و آب
- صنايع غذايي و طرح هاي اقتصاد مقاومتي

نظرات