همایش منطقه ای برق و کامپیوتر

همایش منطقه ای برق و کامپیوتر

محورهاي همايش:

- مهندسي نرم افزار
- معماري كامپيوتر
- فناوري اطلاعات
- سيستم هاي هوشمند
- الكترونيك
- امنيت داده ها و سيستم هاي كامپيوتري
- قدرت
- مخابرات
- كنترل
- و ساير موضوعات مرتبط

نظرات