دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

محورهاي همايش:

تبيين مفاهيم و اصول فرآيندي و ساختار سازماني
- معرفي چارچوب‌ها و استانداردها
- ارايه الگوهاي بين المللي و به‏روش‏ها
- توصيف رويكردها و روش‏هاي نوين

ارتقاي روابط بين حوزه كارفرمايي و ارايه كنندگان خدمات
- طرح چالش‌ها، الزامات و عوامل كليدي موفقيت
- ارائه تجارب موفق و آسيب­شناسي تجارب ناموفق در اجرا
- بررسي نارسايي‏هاي قوانين و مقررات مناقصات
- تبيين نحوه ارجاع كار، فرآيند مناقصه و مزايد

نظرات