دومین سمپوزیوم ادوات مخابراتی مجلسی

دومین سمپوزیوم ادوات مخابراتی مجلسی

دومين سمپوزيوم ادوات مخابراتي مجلسي با هدف اعتلا و افزايش سطح علمي دانشجويان و ايجاد زمينه هاي آشنايي و تبادل اطلاعات پژوهشگران با يكديگر و حوزه صنعت در بهمن ماه 1392 در تهران برگزار مي شود.

 

 

محورهاي سمپوزيوم:

- طراحي، ساخت و تحليل سيستمهاي مخابراتي بيسيم
- آنتن و مايكرويو
- اپتيك و فوتونيك
- رادار و جنگ الكترونيك
- الكترونيك فركانس بالا و مدارات مخابراتي
- سيستمهاي مخابرات نوري
- سيستمهاي كنترل از راه دور
- پدافند غيرعامل در مخابرات
- كاربرد نانوتكنولوژي در مخابرات

نظرات