سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

سيزدهمين همايش علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران و سومين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران با شعار "احياي جايگاه كشاورزي در توليد ناخالص ملي" از تاريخ 4 تا 6 شهريور ماه سال 1393 توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران برگزار مي شود.

 

 

اهداف همايش:

- تبادل اطلاعات علمي بين پژوهشگران رشته هاي مختلف علوم زراعت و اصلاح نباتات.
- ارائه دستاوردهاي جديد علمي و فني توسط پژوهشگران عرصه هاي مرتبط با علوم زراعت و اصلاح نباتات.
- انعكاس نتايج پژوهش هاي انجام شده به بخش هاي اجرايي و بهره برداران كشاورزي براي رفع موانع و مشكلات توليد پايدار محصولات زراعي.
- بحث و تبادل نظر پيرامون جايگاه كشاورزي در كشور بخصوص در بخش توليد و اقتصاد كشور بر اساس شعار همايش.

 

 


محورهاي تخصصي:

به نژادي
- ژنتيك و تنوع زيستي
- به نژادي گياهان زراعي
- زيست فناوري كشاورزي

به زراعي
- توليدات گياهان زراعي
- فيزيولوژي گياهان زراعي
- اكولوژي گياهان زراعي
- فناوري بذر
- مديريت علف‌هاي هرز
- گياهان جديد و فراموش شده
 

 

 

نظرات