اولین همایش منطقه ای چالش های فراروی مدیریت ورزشی

اولین همایش منطقه ای چالش های فراروی مدیریت ورزشی

 همايش منطقه اي تخصصي “ چالشهاي فراروي مديريت ورزشي ” با هدف حمايت از تشكل هاي علمي و به منظور ارائه آخرين دستاوردهاي علمي ورزشي كشور در تاريخ 23 بهمن ماه ۱۳۹3 به ميزباني دانشكده  فني حرفه اي سما  مياندوآب برگزار خواهد گرديد.

 

 

محورهاي همايش:

- مديريت راهبردي در ورزش

- مديريت رويدادهاي ورزشي

- مديريت ورزش تعليم و تربيتي

- مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي

- مديريت ورزش همگاني و اوقات فراغت

- فناوري در ورزش و خصوصي سازي در ورزش

- كارآفريني در ورزش

- مديريت بازاريابي ورزشي

- آموزش از راه دور و ورزش

- مديريت رسانه هاي ورزشي

- مديريت در سازمان هاي ورزشي

 

 

 

 

نظرات