نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

نهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران با همكاري انجمن اقتصاد كشاورزي و دانشگاه آزاد اسلامي كرج در روزهاي 17 و 18 ارديبهشت سال 1393 در حالي برگزار مي شود كه بخش كشاورزي ما تامين كننده غذا براي بيش از 74 ميليون نفر بوده و با چالش هايي چون حذف يارانه هاي كود و سم ، افزايش قيمت حامل هاي انرژي و افزايش حجم واردات مواد غذايي مخصوصا ميوه ها روبه رو است. از سوي ديگر افزايش تحريم ها در سطح بين المللي و كاهش ميزان وابستگي ارزي به درآمدهاي نفتي، توجه بيشتر به اين بخش را به همراه داشته است. توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي، بهبود تراز مواد غذايي، امنيت غذايي و توجه به مسائلي چون كاهش ميزان آب در دسترس ، تغييرات آب و هوايي در مناطق مختلف كشور و افزايش مهاجرت روستائيان به شهرها همه و همه از جمله مهمترين چالش هاي پيش روي سياستگزاران اين بخش مهم و اثرگذار مي باشد.

 


موضوع كنفرانس: امنيت غذايي، مديريت منابع آب، محيط زيست

محورهاي كنفرانس:

- سياست‌ها؛ كلان و بخشي
- سرمايه‌گذاري و تأمين مالي؛ نهادها و كاركردها
- توليد و بهره‌وري
- تحقيقات، آموزش و فن‌آوري
- بازاريابي و زنجيرة عرضه
- تجارت نهاده‌ها و محصولات
- مديريت ريسك
- بازار حامل‌هاي انرژي
- سلامت غذا
- مديريت پايدار منابع طبيعي
- آثار زيست‌محيطي توسعة كشاورزي
- تغييرات اقليمي

 

دبيركنفرانس: دكتر ولي بريم‌نژاد

 

 

نظرات