اولین همایش و نمایشگاه بازی های رایانه ای و ارتقای سلامت

اولین همایش و نمایشگاه بازی های رایانه ای و ارتقای سلامت

اهداف كنگره:

- تبادل اطلاعات بين صاحبان انديشه وفعالان ا ين حوزه به منظور هم افزايي و ارتقاي كيفيت و كميت  محصولات توليدي.
- آشناسازي گروه هاي پزشكي و درمانگر با كاربرد فناوريهاي نوين  در امر آموزش و درمان.
- دستيابي به روش هاي نوين آموزشي  با رويكرد پيشگيري از ابتلا به بيماريها و نيز ارتقاي سطح آموزش براي دانشجويان گروه هاي  علوم پزشكي.
- دستيابي به روش هاي بازي درماني براي  درمان بيماري هاي جسمي و روحي.
- شناخت مزايا و معايب بازي هاي رايانه اي.
- ايجاد يك جريان فعال به منظور توليد آثار در حوزه مشترك علوم پزشكي و فن آوري هاي نوين
- جهت دادن به توليد كنندگان  محصولات  و بازيهاي رايانه اي به منظور توليد آثار با رويكرد آموزش و درمان
- تلاش در جهت ارتقاي سطح سلامت فردي و اجتماعي با بهره گيري از فن آوري هاي نوين.
- تلاش در جهت اعتلا و احياي فرهنگ صحيح زندگي اسلامي –ايراني با بهره گيري از فن آوري هاي نوين به منظور تامين سلامت روحي ،جسمي و معنوي نسل هاي آتي.
- دستيابي به يك برنامه عملياتي به منظور حمايت  وتوليد انبوه  آثار و محصولات در اين حوزه.
-  كسب شناخت لازم از ويژگي هاي متود هاي گوناگون بازي درماني.
- دستيابي به درك تناسب و ارتباط ميان متود هاي گوناگون بازي درماني با نوع بيماري و يا اختلال بيمار
- كسب روش هايي كاربردي به منظور طراحي بازي هاي متناسب با مشكلات و ناتواني هاي بيماران.
- استفاده از تجربيات صاحبنظران حوزه بازي درماني ساير كشور ها.
- دستيابي به الگوهاي سبك زندگي سالم به كمك بازي­هاي رايانه­اي.
- احيا و ارتقاي ارزش ها و فرهنگ ديني و ملي.
- دستيابي به متود هاي نوين در امر آموزش و يادگيري


محورهاي كنگره:

بازي هاي رايانه اي و ارتقاي سلامت فرد و جامعه

- ارتقاي انواع هوش
- ارتقاي مهارتهاي دهگانه ي زندگي
- ارتقاي ابعاد چهارگانه ي سلامت
- ارتقاي هنجارهاي رفتاري و اجتماعي


بازي هاي رايانه اي و ترويج سبك زندگي سالم

- ارائه الگوهاي سبك زندگي سالم به كمك بازيهاي رايانه اي
- پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و نوپديد و تهاجم فرهنگي
احيا و ارتقاي ارزش ها و فرهنگ ديني و ملي


بازي هاي رايانه اي و آموزش و يادگيري

- آموزش قوانين ومقررات
- بازي هاي رايانه اي و آموزش علوم و هنر
- آموزش مقابله با حوادث، بلايا و موقعيتهاي ناشناخته
- آموزش مهارت هاي زندگي
- تسهيل و تسريع آموزش و يادگيري (آموزش مجازي و ابزارهاي كمك درسي)
- تعامل انسان با رايانه (Human Computer Interaction)


بازي هاي رايانه اي، پيشگيري، درمان و توانبخشي

- پيشگيري و درمان اختلالات گفتاري، شنيداري و ديداري
- فرآيند مديريت درمان و خودمراقبتي
- اختلالات و بيماري هاي ذهني، رواني و رفتاري
- بيماري هاي واگير و غير واگير
- اثرات متابوليسمي بازيهاي رايانه اي
- معلوليت و ناتواني حركتي
- بيماري هاي ناشي از كار


موضوعات آزاد و مرتبط

- علوم شناختي و ساير زمينه ها

نظرات