همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)

همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)

محورهاي همايش:

محور اول:
بنيان هاي علم

- علم در اسلام
- تاريخ علم
- فلسفه علم
- اخلاق علم
- جامعه شناسي علم

محور دوم:
سنجش كمي و كيفي علم: ارزشيابي و آسيب شناسي

- نظريه هاي سنجش علم
- ابزار هاي سنجش علم
- شاخص ها كمي سنجش علم
- شاخص ها كيفي سنجش علم
- روش هاي كمي سنجش علمي
- روش هاي كيفي سنجش علم
- نظام هاي رتبه بندي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي

محور سوم:
بروندادهاي علمي:ارزشيابي و آسيب شناسي

- ابعاد روانشناختي بروندادهاي علمي
- ابعاد جامعه شناسي بروندادهاي علمي
- ابعاد مديريتي و اجرايي بروندادهاي علمي
- ابعاد علمي بروندادهاي علمي
- مجلات معتبر
- مجلات سياه
- مقالات علمي - پژوهشي
- مقالات علمي _ مروري
- مقالات علمي - ترويجي
- كتاب ها درسي و غير درسي
- پايان نامه هاي تحصيلي
- پروانه ثبت احتراعات
- طرح هاي پژوهشي
- مقالات كنفرانس ها
- مقالات ISI
- مجلات ISI
- مجلات ISC
- مقالات ISC
- مقالات پر استناد و داغ
- پايگاه همايش هاي پر استناد فارسي

محور چهارم:
سازمان هاي سنجش علم: ارزشيابي و آسيب شناسي

- سازمان هاي سنجش علم در سطح ملي
- سازمان هاي سنجش علم در سطح بين المللي

محور پنجم:
جامعه علمي ايران: ارزشيابي و آسيب شناسي

- رفتارهاي جامعه علمي
- اسيب ها، كجروي ها و سوء رفتارهاي پژوهشي
- معيارها و شاخص هاي دانشمندي
- رتبه ها و مدارج علمي
- آيين نامه ارتقاء
- شاخص ها و معيارهاي تعيين استاد نمونه
- شاخص ها و معيارهاي تعيين پژوهشگر نمونه
- گروه هاي آموزشي و رشته هاي تحصيلي
- شيوههاي تخصيص اعتبار پژوهشي به پؤوهشگران
- آيين نامه چاپ مقالات دانشجويان دكتري
- آيين نامه تشويق چاپ مقالات در مجلات علمي معتبر
- آيين نامه ترفيعات و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي

محور ششم:
رشد و توسعه علمي ايران: ارزشيابي و آسيب شناسي

- توسعه علمي كشور بر اساس شاخص هاي كمي پيشرفت علم
- بكارگيري علم و دانش در ايران
- تاثير رشته در رشد و توسعه ملي
- تاثير دانشگاه ها و مراكز آموزش در رشد و توسعه ملي
- تاثير مراكز پژوهشي در رشد و توسعه ملي
- تاثير پژوهشگران در رشد و توسعه ملي
- تاثير استادان در رشد و توسعه ملي
- تاثير بروندادهاي علمي در رشد و توسعه ملي
- دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت
- معاونت هاي پژوهشي سازمان هاي دولتي و غير دولتي
- همكاري هاي علمي ايران با ساير كشورها
- نقشه جامع علمي كشور و سايز مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- قانون اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- قانون برنامه پنجم كشور

 


دبير اجرايي: دكتر چشمه سهرابي
دبيران علمي: دكتر چشمه سهرابي و دكتر شعباني

نظرات

با سلام خدمت ادمین محترم میخواستم بپرسم مقالات ارائه شده یا خلاصه ای از گزارش ایم همایش در دسترس هست؟؟!!! من در زمینه سنجش برون داد های علمی در حال جستجو هستم اگر بنده را راهنمایی کنید ممنون میشوم